ประชุม กศจ.ครั้งที่ 8

20 กันยายน 2564 เวลา 9:00 น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังได้ดำเนินการประชุม กศจ.ครั้งที่ 8 โดยมี นายภูวนัฐ สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในที่ประชุม และนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เลขานุการและกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara