ประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ

11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และ นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มบริหารงานบุคคล สวำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการตรวจสอบคุณสมบัติ ผลการประเมิน และเอกสารหลักฐานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ชั้น 2

About The Author

Parisara