ประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท. ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

8 เมษายน 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง กำหนดการประชุม คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ม. ท. ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara