ประชุม พิจารณาคัดเลือก “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก”

2 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ครู หรือ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดตรัง ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม โดยมีนายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara