ประมวลภาพกิจจกรรม การประเมิน ภาค ค เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

9 กุมภาพันธ์ 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 (ประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือก 150 คน ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

About The Author

tpeo