ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 (สพป.ตรัง เขต 1, เขต 2 และ สพม.13) (ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 8 ตุลาคม 2562)

ผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2  ปี พ.ศ. 2562  (สพป.ตรัง  เขต 1, เขต 2 และ สพม.13)

(ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ครั้งที่  9/2562  วันที่ 8 ตุลาคม 2562)

ประกาศผลการพิจารณาเรื่องย้ายข้าราชการครู

About The Author

รพิพรรณ สุขสง