พิธีเปิดการอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ online

นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมวิทยากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ผ่านระบบ online โดยท่านมี ดร. กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานIเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1

About The Author

Parisara