มอบโล่รางวัลเกียรติคุณบัติ และของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565

          วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอดิศร แก้วเซ่ง รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง และกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณบัติ และของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2565 จำนวน 5 คน โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานมอบ ในคราวประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง

« 1 ของ 3 »

About The Author

tpeo