ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562

31 มีนาคม 2562  นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำคณะข้าราชการ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara