รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) เพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง และว่างต่อเนื่อง สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ รับย้าย 38ค.(2) สพป.ตรัง เขต 1 (มีนาคม 62)

About The Author

รพิพรรณ สุขสง