รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สังกัด สพม.13

ประกาศรับสมัคร เขต 13

เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม