รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร

เอกสารแนบท้าย-1.1-ว-30-ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย-1.2-ว-29-ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย-2.1-ว-30-เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย-3-แนวคิด

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม