ประกาศ กศจ. รายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป. ตรัง เขต 2 และ สพม. 13

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ย้าย โอน 38 (2) สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ย้าย โอน 38 ค.(2) สพม. 13

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม