ร่วมติดตาม ท่าน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้านมัสการพระอาจารย์ ประเสริฐ ฐานังกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต

ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมติดตาม ท่าน ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 เข้านมัสการพระอาจารย์ ประเสริฐ ฐานังกโร สำนักวิปัสสนาพัฒนาทางจิต อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara