ร่วมต้อนรับ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

7 ตุลาคม 2564 ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ ดร.ชุลีกร ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1และแสดงความยินดีรับตำแหน่งในวันนี้ ณ ห้องประชุม สพป.ตรังเขต 1

About The Author

Parisara