ร่วมต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการากระทรวงศึกษาธิการ

16 มิถุนายน 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการากระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะ ในการตรวจราชการและติดตามการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงาน/ สถานศึกษาในสถานณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara