ร่วม แสดงความยินดี กับ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก และ นางสุมน ไชยเสนีย์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน

5 ตุลาคม 2564 ดร. อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ผู้แทน ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังและข้าราชการในสังกัด ร่วม แสดงความยินดี กับ นางเสาวภาพัชร ภู่ประภาดิลก และ นางสุมน ไชยเสนีย์ ได้เดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ทั้ง 2 ท่าน

About The Author

Parisara