ลงตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ( 2 )

6 พฤศจิกายน 2564 ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ลงตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. ( 2 )ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี 2564 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara