ลงตรวจเยี่ยม นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในอำเภอย่านตาขาว และอำเภอนาโยง

11 ตุลาคม 2556 4 ดร. อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงตรวจเยี่ยม นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในการฉีดวัคซีนPfizer สำหรับนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตรัง ในอำเภอย่านตาขาว และอำเภอนาโยง

About The Author

Parisara