ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

17 กุมภาพันธ์ 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง นางอรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรังพร้อมคณะผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 พร้อมคณะติดตาม ลงพื้นที่กำกับติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง และ  โรงเรียนทุ่งยาววิทยา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara