วันข้าราชการพลเรือน

31 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ข้าราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง อ่านสารนายกรัฐมนตรี และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นในระดับจังหวัด จำนวน 9 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ ตลอดจนการอุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara