วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 104 ปี

28 กันยายน 2564 ดร.อรทัย เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมเคารพธงชาติและเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความเป็นเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย #วันพระราชทานธงชาติไทยครบ 104 ปี

About The Author

Parisara