ศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชีรายชื่อฯ (กศจ.กระบี่ คอมพิวเตอร์,ภาษาจีน,สังคมศึกษา,วิทยาศาสตร์ทั่วไป,ฟิสิกส์)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่ 5 เอกวิชา)_0001

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม