ศธจ.ตรัง ร่วมตรวจเยี่ยมสถานศึกษาและรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการฯ กรณีปกติ รอบที่ 1 “นโยบายการจัดการสถานศึกษาความปลอดภัย”

About The Author

ชลดา เดชนุ้ย