ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมประชุมหารือ เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องการลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดตรัง

About The Author

ชัชชญา หลีสู