ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมบริจาคในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด”

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน  2561 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

About The Author

ชัชชญา หลีสู