สภากาแฟ

4 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมพูดคุย “สภาพกาแฟ เพื่อการศึกษา” โดยมี รองณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานกรรมการ และมีประธาน กศจ. ประธาน อกศจ. ประธาน อ.พัฒนา ประธานยุทธศาสตร์ และนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมพูดคุยกัน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

About The Author

Parisara