อบรมค่ายทักษะชีวติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน

5- 8 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายทักษะชีวติสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน ณ โรงเรียนพรศิริกุล อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

« 1 ของ 2 »

About The Author

tpeo