โครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

12-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยนางสาวอัมพา ข่ายม่าน และ นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมเอส.ดี อเวนิว บางพลัด กรุงเทพฯ โดยนำคณะข้าราชการครู โรงเรียนอนุบาลตรังที่ได้รับรางวัล Best Practices โครงการขับเคลื่อน การพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมด้วย

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

About The Author

Parisara