โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค

22 – 24 กันยายน 2562ทนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ภาค 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค โดยได้รับเกียรติจากนายชุมพล ศรีสังข์ รองศึกษาธิการภาค 5 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 6 มาเป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิด

About The Author

Parisara