โครงการครอบครัวสุขสันต์ฯ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้จัดกิจกรรมโครงการค่ายครอบครัวสุขสันต์สมานฉันท์สังคมไทย ณ โรงเรียนปัญญาวิทย์(แผนกมัธยม) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 67 ครอบครัว

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

About The Author

tpeo