โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความร่วมมือเครือข่ายสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

23 กันยายน 2562
นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความร่วมมือเครือข่ายสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายอำพร ณ นิโรจน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิด

About The Author

Parisara