โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยมูลนิธิไท่หนานไต้เทียนกง

นายระลึก  หลีกภัย ประธานประสานงานการมอบทุนการศึกษา ประจำปี2562 เข้าพบนายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เพื่อประสานงานการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในจังหวัดตรัง ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดี มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกายและสติปัญญา ทางมูลนิธิไท่หนานเทียนกงจังหวัดตรังเพื่อสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนลูกหลานคนตรัง ด้วยการระดมเงินจากนักธุรกิจชาวไต้หวันและชาวไทยมาช่วยสานต่อในเรื่องของการศึกษา

ในปี พ.ศ.2562 เป็นปีที่ 7 ในการมอบทุนการศึกษา จำนวน 200 ทุน

About The Author

tpeo