โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยนายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าของโครางการ และคณะข้าราชการบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษโดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง โดยมีครูจากโรงเรียนเอกชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ณ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

About The Author

Parisara