โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดการทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

9 กรกฎาคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดการทำรูปแบบและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara