โครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

          เมื่อวันพฤหัสที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน และประชาสัมพันธ์รางวัลอันทรงคุณค่าที่เกิดจากคุณความดีและคุณภาพของนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ให้ประชาชนในจังหวัดตรังได้รับทราบ โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

« 1 ของ 3 »

About The Author

tpeo