โครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ร่วมกับ จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบจิตอาสา 904 ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง คือ
1. นางอรทัย เกิดภิบาล รหัส 5B-113 ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดตรัง
2. นางผกาอุษา สุนทรนนท์ รหัส 2ข-024 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อประสานการปฏิบัติ และวางแผนการดำเนินโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ร่วมกับ จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดตรังและคณะ โดยมี นายวิศิษฐ์ อนันนต์วรปัญญา ปลัดจังหวัดตรัง เลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดตรัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ศาลากลางจังหวัดตรัง ชั้น 5

About The Author

Parisara