8 มกราคม 2564 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ยข้ราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2564

8 มกราคม 2564  เวลา 09.30 น.  นายปราโมทย์  เกี่ยวพันธ์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  นางอรทัย  เกิดภิบาล รองศึกษาธิการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  กำหนดประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ยข้ราชการบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกประเภท ทุกตำแหน่ง ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

About The Author

Parisara