ข่าวกิจกรรม

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ภาค ก และ ภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ค ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข (กศจ.ตรัง) .. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ ภาค ก และ ภาค ข ..

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ.

ประกาศ กศจ.ตรัง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพฐ.   

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลรอง ผอ.สถานศึกษา

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “เลขาธิการคุรุสภา” ระหว่างวันที่ 5 – 14 สิงหาคม 2563 http://www.ksp.or.th/ksp2018/2020/07/20521/

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ https://drive.google.com/file/d/1IWqwYzMgDDvwf2jNOOXuCfI6hbHI88vG/view?usp=sharing คณิตศาสตร์ https://drive.google.com/file/d/1-wJHa91eXyToviiXp_Et8I4gacHU1axM/view?usp=shar

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563

ประกาศผลครูผู้ช่วย-กรณีพิเศษ-2563_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.. 2563 (กศจ.ตรัง)_0001 2. ใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (กศจ.ตรัง) ปี พ.ศ. 2563_0001 3. แบบหนังสือขออนุญาตมาสมัครสอบใหม่ (รับราชการอยู่แล้ว) 4. แบบหนังสือขอรับรองหน่วยกิตจ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ.ปี พ.ศ.2563

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาค ข และภาค ค ในการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนฯ สพป.ตรัง เขต 1   แนบท้ายประกาศ 30 มิ.ย. 63 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนฯ สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบ บัญชีแนบท้ายผู้มิสิทธิสอบและผู้ไม่มีสิทธิสอบ