ข่าวกิจกรรม

ประกาศ กศจ.ตรัง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศ กำหนดการสอบคัดเลือกฯ รอง ผอ.สถานศึกษา..

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ขอแจ้งแนวทางในการปฏิบัติการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลละแต่งตั้งให้เข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เพื่อป้องกันการระบาดและแพร่กระจาย ของโรคโควิค-19

เพื่อให้การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศ กศจ.ตรัง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก..ฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ)_0001 2. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ_0001 3. แบบตรวจสอบหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบการสมัครคัดเลือกฯ ต.ครูผู้ช่วย (เหตุพิเศษ) พ.ศ. 2563_0001 4. มาตรการป

ประกาศ กศจ. รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2562 สังกัด สพม. 13

⇒ประกาศ รับสมัครฯ ทุน สควค._0001

เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุประจำปี 2563

โดยให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในสังกัด  ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2563 ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2563 ณ สถานศึ

ประกาศ กศจ. ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (บัญชี กศจ. ปทุมธานี)

ประกาศ กศจ. ณ วันที่ 14 พ.ค.2563(ปทุมธานี)_0001

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

⇒ประกาศผลการคัดเลือก

รับสมัครงาน!!! ตำแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครนักการภารโรง

ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญและโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

⇒ รายชื่อผู้มีสิทธิ์

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.รร. สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563