ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด

16 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอด โดยมีนโยบายที่จะลดจำนวนเด็กและเยาวชนที่เสียชีวิตจากการจมน้ำ และเพื่อให้นักเ

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)

รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

4 ตุลาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานตัว เพื่อเข้ารับบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 29 คน สังกัด สพป.ตรัง เขต 1 = 13 ราย สั

รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย กลุ่มบริหารงานบุคคล รับรายงานนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี เพื่อบร

โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

30 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดยนายประภาศ ขำแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เจ้าของโครางการ และคณะข้าราชการบุคลากร กลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการจัดการการศึกษาสำหร

กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย นางปุณยนุช อายุสุข ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน และบุคลากรในกลุ่ม ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดสัมพันธ์ เทิดไท้องค์ราชัน ภาคใต้ ณ

ประกาศ กศจ. ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ (ภาคใต้) ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัด สพป.ตรัง เขต2 ประกาศผลการแข่งขัน62 ประกาศผลทุกรายการ62 สรุปตัวแทนไประดับชาติ62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562 (ตำแหน่งครูผู้ช่วย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ โครงการผลิตครูเพ่ื่อท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562

ประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

24 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง มอบให้นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้อทนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาถอดบทเรียนการดำเนินงานด้สนการป้องกันและแก้ไข