ข่าวกิจกรรม

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภูมิภาค

22 – 24 กันยายน 2562ทนายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2563-2565) ภาค 6 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และความร่วมมือเครือข่ายสหวิชาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

23 กันยายน 2562 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกผู้เสียหายจา

คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตรัง

20 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด นำโดย คุรุสภาจังหวัดตรัง คัดเลือกรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

19-21 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง นำโดย นางจุฑารัตน์ เล็กมาก ผู้อำนวยการกลุ่มแผนและนโยบาย และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมการจัดการทำแผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับจัดทำรายละเอียดค

โครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม

18 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาจัดโครงการขับเคลื่อนการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด้กออกกลางคัน และเด็กตกหล่นในรูปแบบที่เหมาะสม โดยมี นายปราโมทย์ เ

เปิดให้ผู้สมัครสอบฯ ต.ครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษฯ) รับเอกสารประกอบการสมัครสอบฯ (กรณีพิเศษฯ) จ.ตรัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทุกท่านที่สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษฯ สามารถขอรับเอกสารประเมินประวัติและผลงานฯ และบัญชีเงินคุมนอกงบประมาณคืน ได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2562 สังกัด ศธจ.ตรัง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ปี พ.ศ. 2562_0001  

ประกาศ กศจ.ตรัง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ขอนำรายชื่อ จาก กศจ.พังงา)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ต.ครูผู้ช่วย จาก กศจ. พังงา (เอกชีววิทยา)..

โครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

12-13 กันยายน 2562 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยนางสาวอัมพา ข่ายม่าน และ นางยุพิน ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ ศธจ.ตรัง เข้าร่วมโครงการการสัมมนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย

นิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

10 กันยายน 2562   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง โดยมี นางสาวจริยา  เนียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากร ออกนิเทศและติดตามการดำเนินงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้