ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน-27 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2561

ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดตรัง ปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ 4. บทสรุปผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญรูปภาพ 8. สารบัญกราฟ 9. ส่วนที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด 10. ส่วนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้อง 11.ส่วนที่ 3 สารสำคัญของแผน 12. ส่วนที่

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2563 ด้านการศึกษาจังหวัดตรัง (ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

1. ปก 3. คำนำ แผนขอเงิน 63 4. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 5. สารบัญ 6. สารบัญตาราง 7. สารบัญกราฟ 8. สารบัญรูปภาพ 9. ข้อมูลสภาพทั่วไป 10. บริบทที่เกี่ยวข้อง 11. สาระสำคัญของแผน 12. โครงการงบประมาณ 63 13. แปล

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 1

ประกาศรับสมัคร รายละเอียดมาตรฐานตำแหน่ง เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30)  ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30)  เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน เอกสารแนบท้าย 3

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (สาขาวิชาปฐมวัย กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกปฐมวัย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)_0001

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ศธจ.กรุงเทพฯ)

ประกาศขึ้นบัญชี (โสตทัศนศึกษา)

ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยวิธีการนำบัญชี ฯ (กศจ.กระบี่)

ประกาศขึ้นบัญชีฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นำรายชื่อ กศจ.กระบี่)

ประกาศ กศจ. ตรัง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 สังกัด ศธจ.ตรัง