ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่งกายแห่งแรกของประเทศ รายละเอียด ดังนี้ >>>วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่<<<

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม

วีดิโอรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” Animation รณรงค์ต้าน COVID-19

รับสมัครงาน!!! ตำแหน่งนักการภารโรง

รับสมัครนักการภารโรง

สรุปจำนวนผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ประชาสัมพันธ์ โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ

1 1 ลส. หลักเกณฑ์โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 2 scout ใบสมัครโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 3 3 ลส. แบบรายงานการดำเนินงานในสถานศึกษา

เล่มรายงานผล 62

2. คำนำ สารบัญ 3. บทสรุปผู้บริหาร 4. ส่วนที่1-4และภาคผนวก        

ประชาสัมพันธ์ งานวันครู ครั้งที่ 64

ประกาศ รายชื่อ รายชื่อ 164

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็น ประจำปี 2563

img-200106141026

หนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เข้ารับการบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 31 – 36

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เอกวิชาวิทยาศาสตร์ ลำดับ 31 – 36_0001

ขยายเวลารับเอกสารผู้สมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย (กรณีพิเศษ ) ปี พ.ศ. 2562