ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

2_e-bidding+เอกสาร+(ซื้อ) (3) TOR คอม PDF

ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561

  หนังสือนำส่ง ประกาศรับสมัครฯ หลักสูตร ภาค ก ข และ ภาค ค ใบสมัครคัดเลือก (ไฟล์ word) ใบสมัครคัดเลือก  (ไฟล์ PDF) ประเมินพฤติกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง ข้อตกลงในการปฏิบัติงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ แบบปร

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

โครงการประกวดโรงเรียนปลอดขยะ ปี 2562

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดตรัง

ประกาศผลรางวลเจ้าฟ้า ครั้งที่ 3 ปี 2562

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักเรียนทุนโครงการทุกศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศฯ)

คลิกเพื่ออ่านประกาศฯ

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

ด้วยโรงเรียนวัดราชาธิวาส ร่วมกับสโมสรลูกเสือราชาธิวาส จัดฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ดังรายการต่อไปนี้ 1. การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C.) และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่น

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด

ด้วยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด สามารถแ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง ผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักเรียนทุนโครงการทุกศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศฯ)

  คลิกเพื่อดู>>>>>>>>>>>>>>> ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด

สภากาชาดไทยเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด  ว่าด้วยการทำความเคารพของยุวกาชาด  เพื่อให้การทำความเคารพของเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชาและสมาชิกยุวกาชาด  มีความชัดเจนและเหมาะสมกับแนวปฏิบัติของสากลนิ

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (นักเรียนทุนโครงการทุกศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศฯ)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด>>>>>>>>>>>>ประกาศฯ