ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2566

ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2566

หนังสือจังหวัด ตง 0017.3 ว1412

ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนโควต้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2566

หนังสือประชาสัมพันธ์การสนับสนุนโควต้า 1.โครงการทุนวิทยาทักษิณเพื่อแผ่นดิน 2.แบบนำส่งรายชื่อและข้อมูลผู้สมัครโครงการ 3.หนังสือรับรองโครงการโควต้าเพชรพยอม 4.ประกาศรับสมัครโครงการโควต้าเพชรพะยอม 5.โครงกา

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรังขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาค

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนรัฐบาล

สำนักงาคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ได้ขอให้ส่วนราชการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ผ่านเว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/scholarship/personal

ประกาศ ศธจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติางานธรการ (ศธจ.ตรัง)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งพนักงานจ้างปฏิบัติางานธรการ (ศธจ.ตรัง) https://drive.google.com/file/d/1h6cNwrOIa5jUB6m0PxWEMiQ94QP-CE9N/view?usp=sharing

ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาที่ร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาตะกร้อ บาสโลบ และไลน์แดนซ์ ระหว่างวันที่ 12 &#8

การสรรหาปราชญ์แกษตรของแผ่นดิน ปี 2566

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ มีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ “การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566” รายละเอียดตามประกาศที่แนบ >> ประกาศคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดตรัง เรื่อง

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”