ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ประกาศผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ผลการประกวดร้องเพลงพร้อมจัดทำมิวสิกวีดีโอ “เพลงครูไทยยิ้มได้ เมื่อภัยมา”

ประกาศฯ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564

1.ประกาศฯผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภาในจังหวัดตรัง ประจำปี 2564 2.ประกาศฯผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัล “คุรุสด

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต่อต้านยาเสพติด

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์

คุรุสภาปรับเปลี่ยนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นรูปแบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการทางระบบ KSP e-Service ให้แก่ผู้ที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน และขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต

คัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั

สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การจัดทำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับปฐมวัย ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2564

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูผู้สอนดีเด่น

คุรุสภาขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ สธ รางวัลครูภาษาฝรั

ประชาสัมพันธ์ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดสอนวิชาชีพสำหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่งกายแห่งแรกของประเทศ รายละเอียด ดังนี้ >>>วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่<<<

การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อภาพยนต์และวีดิทัศน์รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) และการใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” (New Normal) ในมิติทางวัฒนธรรม

วีดิโอรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การใช้ชีวิตตามวิถี “ความปกติใหม่” Animation รณรงค์ต้าน COVID-19