ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี2562 สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ QR Code  ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2562

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ณ 3 พฤษภาคม 2562)

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 (ณ 3 พฤษภาคม 2562)

การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

การคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุริฉัตร บุคคลสำคัญของโลก” งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 34  เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการของหม่อมงามจิตต์ บุร

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนฯ เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตราด

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด มีประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสา

การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรุ้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562


Error 404 - Not Found

&w=679&h=260&zc=1&q=100" alt="การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรุ้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562" title="การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรุ้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562" />

การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรุ้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 เอกสารและรายลบะเอียด (ตามลิงค์ด้านล่าง) http://office.cpd.go.th/…/2017-03-…/pic-stu-28-mar-2019.html

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู จ.ตรัง

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชี

สรุุปผู้คงเหลือการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เหรียญที่ระลึก และเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หนังสือ “หลักราชการ”

หลักราชการ

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่2

มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่2 มีกำหนดเปิดสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม 2562