ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนน้ำดื่ม โอท็อบ ไลฟ์สไตล์ (OTOP LIFESTYLE)

หนังสือศูนย์ประสานงานเครือข่ายเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 9960

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561

ตารางสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 คลิกที่นี่>>>>>>>>ตารางสอบ

รายงานจำนวนผู้สมัครครูผู้ช่วยจังหวัดตรัง วันที่ 24กรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

 

วีดีทัศน์สรุปการบรรยายโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประ

ตรวจสอบก่อนหมดสิทธิ์การขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์ประกอบวิชาชีพครูที่ใช้ช่องทางการรับรอง ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยการเทียบโอน ทดสอบ ฝึกอบรม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสามวิธี จนครบ 9 มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งมีอายุ 2 ปี

ข้อควรรู้ก่อนสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการครู (ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู )

ในช่วงนี้หลายๆ ท่านคงจะติดตามข่าวเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย หากพิจารณาจากมาตรฐานตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด คือ “มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู” หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการป

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาเปิดให้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ดร.สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. นี