ติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

ที่อยู่  : 193 หมู่ 2 ถนน ตรัง-ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

เบอร์โทร  : 075-572028

  • กลุ่มบริหารงานบุคคล     075-290136
  • กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน     075-291756
  • หน้าห้องศึกษาธิการจังหวัดตรัง     075-296900

เบอร์ Fax : 075-572028

E-mail : tpeo2560@gmail.com
Facebook : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง