ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561 สังกัด สพฐ.

ประกาศครูผู้ช่วย 2561

About The Author

รพิพรรณ สุขสง