ประกาศ กศจ.ตรัง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

1. ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.. 2563 (กศจ.ตรัง)_0001

2. ใบสมัครสอบครูผู้ช่วย (กศจ.ตรัง) ปี พ.ศ. 2563_0001

3. แบบหนังสือขออนุญาตมาสมัครสอบใหม่ (รับราชการอยู่แล้ว)

4. แบบหนังสือขอรับรองหน่วยกิตจากสถาบันการศึกษา

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม