พิธีวันกำเนิดโรงเรียน ครั้งที่ 3 (โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์)

About The Author

tpeo