รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.ตรัง เขต 2

ประกาศรับสมัคร เขต 2

เอกสารแนบท้าย 1.1 (ว 30) ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย 1.2 (ว 29) ใบสมัคร

เอกสารแนบท้าย 2.1 (ว 30) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 2.2 (ว 29) เกณฑ์ประเมิน

เอกสารแนบท้าย 3 (แนวคิด)

About The Author

จีระวัฒน์ อาจเอี่ยม